Sposób dostawy i płatność
 • kurier DPD
 • kurier GLS (international)
 • Pobranie
 • Płatność elektroniczna Dotpay
 • Przelew
 • Odbiór osobisty
 • Płatność elektroniczna PayPal
 


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.plWizyt:
Dzisiaj: 12Wszystkich: 328459

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Państwa danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest NOVANETUS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 76-200 przy ulicy M.C. Skłodowskiej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd RejonowyGdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000584556, NIP: 839-318-15-79, REGON: 362949376.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za dane osobowe w firmie, z którą mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail: novanetus@vp.pl, telefonicznie: 537 481 147 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Dane Osobowe”.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

Cel przetwarzania

Podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

Okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji
handlowych - zakupy

przetwarzanie niezbędne jest do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)- polegającego
na zakupie towarów i usług niezbędnych
do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie
umowy kupna

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań
przed zawarciem umowy i wykonana umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu / żądania usunięcia

3) składanie reklamacji,
skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
- polegającego na dbaniu o jakość dostaw

do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu / żądania usunięcia

4) prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych
dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia
roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń
i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)- obrona
interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla NOVANETUS Sp. z o.o.).

PAŃSTWA PRAWA 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych,
 5. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
 6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych niemożliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com